Dane firmy

Budmarwar Sp. z o.o.

ul. Cieszyńska 26

43-246 Strumień

tel: 33 851 03 80

e-mail: budmarwar@op.pl

NIP: 638-178-13-44

REGON: 241633709

KRS: 0000359469 Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 50.000,00zł

Zarząd spółki: Marek Płoneczka – Prezes Zarządu