Kompleksowe wykonawstwo inwestycji wraz z możliwością wykonania fazy projektowania i uzyskania decyzji formalno – prawnych i administracyjnych w zakresie:

-robót dla gospodarki wodnej,

-regulacji rzek i potoków,

-budowy obiektów hydrotechnicznych i melioracji,

-budowy sieci wodociągowo – kanalizacyjnych,

-budowy sieci gazowych i przemysłowych,

-budowy oczyszczalni ścieków,

-rekultywacji terenów,

-budownictwa ogólnego, mieszkaniowego i przemysłowego,

-budowy dróg, placów, chodników,

-budowy obiektów inżynierskich i mostowych,

-kompleksowych robót ziemnych.

Oferujemy  usługi  ślusarskie, naprawę i konserwację pojazdów samochodowych, łodzi rybackich oraz ciężkiego sprzętu budowlanego.